คำถามและคำตอบ

สลับผักในเตียง


ยินดีต้อนรับ!
บอกฉันว่าควรปลูกพืชชนิดใดบนเตียงเดียวกันในทุกฤดูกาลใหม่ มันเป็นการดีกว่าที่จะสลับพวกเขาตามที่ฉันเข้าใจ แต่อย่างไร

คำตอบ:

นีน่าขอบคุณสำหรับคำตอบโดยละเอียด ในเรือนกระจกที่ฉันเข้าใจคุณต้องหยุดพักและงดปลูกมะเขือเทศเป็นเวลาหนึ่งปีด้วยหรือไม่

ดูวิดีโอ: เมอ แกงผก แอบเขาหองพกคร! Blacklist นกเรยนลบ บญชดำ (กรกฎาคม 2020).