คำถามและคำตอบ

ทำไมกระเทียมจึงมีลำต้นที่สั้นและบาง


พวกเขาปลูกกระเทียมสำหรับฤดูหนาวเทฮิวมัสลงไปในร่อง กระเทียมปกติ 2 แถว (ลำต้นมีความหนาสูง) ส่วนที่เหลือผอมและต่ำ ทำไม? ขอบคุณล่วงหน้า!

คำตอบ:

บางทีฮิวมัสไม่สุก? กระเทียมไม่ชอบสิ่งนี้

ดูวิดีโอ: อนตรายมาก "8 อาหารจากประเทศจน" Foods from China เตมไปดวยสารเคมตนตอโรคมะเรง lnwHealth (กันยายน 2020).