คำถามและคำตอบ

วิธีการรักษาองุ่นหากมีจุดปรากฏบนใบของมัน


บนใบอ่อนองุ่นเหมือนสนิม จุดเหล่านี้คืออะไร? ใครจะบอกคุณว่าจะรักษาอย่างไร

คำตอบ:

คล้ายกับเห็บ จะต้องได้รับการปฏิบัติต่อศัตรูพืช

ดูวิดีโอ: ใบไหม เกดจากสาเหตใดบาง? ใหดแลดงนนะ (กันยายน 2020).