คำถามและคำตอบ

จะทำอย่างไรถ้าดวงตาทั้งสองข้างมีรสเปรี้ยวในไก่


ไก่ 3 วันเปรี้ยวทั้งสองตา สิ่งที่ต้องทำ

ตอบกลับ:

ล้างออกด้วยน้ำชาอ่อน ๆ

ดูวิดีโอ: แชรใหไว เชคใหชวร : จรงหรอไม? ใชนำมะนาวรกษาโรคตอเนอทตา - Springnews (กรกฎาคม 2020).